Skip to main content

Posts

Nama-Nama 10 Malaikat dan Tugasnya
1. Malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu Allah kepada nabi dan rasul.2. Malaikat Mikail yang bertugas memberi rizki / rejeki pada manusia.3. Malaikat Israfil yang memiliki tanggung jawab meniup terompet sangkakala di waktu hari kiamat.4. Malaikat Izrail yang bertanggungjawab mencabut nyawa.5. Malikat Munkar yang bertugas menanyakan dan melakukan pemeriksaan pada amal perbuatan manusia di alam kubur.6. Malaikat Nakir yang bertugas menanyakan dan melakukan pemeriksaan pada amal perbuatan manusia di alam kubur bersama Malaikat Munkar.7. Malaikat Raqib / Rokib yang memiliki tanggung jawab untuk mencatat segala amal baik manusia ketika hidup.8. Malaikat Atid / Atit yang memiliki tanggungjawab untuk mencatat segala perbuatan buruk / jahat manusia ketika hidup.9. Malaikat Malik yang memiliki tugas untuk menjaga pintu neraka.


10. Malaikat Ridwan yang berwenang untuk menjaga pintu sorga / surga.

Recent posts

Tugas 10 Malaikat : 10 Malaikat Ridwan Menjaga Pintu Syurga

Tugas 10 Malaikat : 10 Malaikat Ridwan Menjaga Pintu Syurga

Tugas 10 Malaikat : 9 Malaikat Malik Menjaga Pintu Neraka

Tugas 10 Malaikat : 9 Malaikat Malik Menjaga Pintu Neraka

Tugas 10 Malaikat : 8 Malaikat Atid Mencatat AmalanBuruk Manusia

Tugas 10 Malaikat : 8 Malaikat Raqib Mencatat Amalan Buruk Manusia


Tugas 10 Malaikat : 7 Malaikat Raqib Mencatat Amalan Baik Manusia

Tugas 10 Malaikat : 7 Malaikat Raqib Mencatat Amalan Baik Manusia

Tugas 10 Malaikat : 5 - 6 Malaikat Munkar dan Nakir Menanyakan Mayat Di Dalam Kubur

Tugas 10 Malaikat : 5 - 6 Malaikat Munkar dan Nakir Menanyakan Mayat Di Dalam Kubur

Tugas 10 Malaikat : 4 Malaikat Izrail Mencabut Nyawa Makhluk Hidup

Tugas 10 Malaikat : 4 Malaikat Izrail Mencabut Nyawa Makhluk Hidup