Skip to main content

Tugas 10 Malaikat : 4 Malaikat Izrail Mencabut Nyawa Makhluk Hidup

Tugas 10 Malaikat : 4 Malaikat Izrail Mencabut Nyawa Makhluk Hidup

Tugas 10 Malaikat : 4 Malaikat Izrail Mencabut Nyawa Makhluk Hidup
Tugas 10 Malaikat : 4 Malaikat Izrail Mencabut Nyawa Makhluk Hidup

Comments

Popular posts from this blog

Nama-Nama 10 Malaikat dan Tugasnya
1. Malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu Allah kepada nabi dan rasul.2. Malaikat Mikail yang bertugas memberi rizki / rejeki pada manusia.3. Malaikat Israfil yang memiliki tanggung jawab meniup terompet sangkakala di waktu hari kiamat.4. Malaikat Izrail yang bertanggungjawab mencabut nyawa.5. Malikat Munkar yang bertugas menanyakan dan melakukan pemeriksaan pada amal perbuatan manusia di alam kubur.6. Malaikat Nakir yang bertugas menanyakan dan melakukan pemeriksaan pada amal perbuatan manusia di alam kubur bersama Malaikat Munkar.7. Malaikat Raqib / Rokib yang memiliki tanggung jawab untuk mencatat segala amal baik manusia ketika hidup.8. Malaikat Atid / Atit yang memiliki tanggungjawab untuk mencatat segala perbuatan buruk / jahat manusia ketika hidup.9. Malaikat Malik yang memiliki tugas untuk menjaga pintu neraka.


10. Malaikat Ridwan yang berwenang untuk menjaga pintu sorga / surga.

Tugas 10 Malaikat : 5 - 6 Malaikat Munkar dan Nakir Menanyakan Mayat Di Dalam Kubur

Tugas 10 Malaikat : 5 - 6 Malaikat Munkar dan Nakir Menanyakan Mayat Di Dalam Kubur

Tugas 10 Malaikat : 2 Malaikat Mikail Membagikan Rezeki dan Mengatur Hujan

Tugas 10 Malaikat : 2 Malaikat Mikail Membagikan Rezeki dan Mengatur Hujan